Organisasjoner

Informasjon om organisasjoner som er tilknyttet vassdraget. Disse er forvaltningsinstitusjoner (NVE, GLB, SNO), interesseorganisasjoner, båtforeninger, naturvernforeninger, friluftsorganisasjoner mm. Det er organisasjoner som har tilknytning til området gjennom aktiviteter og/eller arbeid som er listet. Interne arrangementer krever medlemsskap og er derfor ikke tatt med. Mange holder imidlertid åpne arrangementer som vi annonserer.
 

Åpne arrangementer (2020)
(møter, turer, teater m.m.)

BILDENE: © Harald Gjerde