Publikasjoner

bøker forvaltning organisasjoner Øyjavatn forskning fisk fugl

En rekke undersøkelser er publisert gjennom artikler eller rapporter i fagtidskrifter og rapportserier. Bare på fisk er det skrevet over 10 hovedfagsoppgaver.

Her vil du finne pekere til publikasjoner som finnes på nett. De som ikke lenger er tilgjengelig har vi lagt ut selv.
    
De fleste rapporter som du finner på disse sidene er åpne. Dette betyr at de ligger åpne på nett for gjennomlesing og nedlastning. Disse publikasjonene er enten allerede betalt for eller laget på dugnad og selges ikke kommersielt.

Bøker og hefter som er lagt ut for salg vil du ikke finne her, men en anmeldelse og henvisning til hvor du kan låne (bibliotek) eller kjøpe (butikk).

Mange bøker, hefter og rapporter er skrevet om Øyerens natur, forvaltning og historie. © Harald Gjerde (2020)