ORGANISASJONER

Organisasjoner som jobber med eller har tilhørighet til Øyeren:
• Grunneierlag
• Naturforening
• Forvaltning
• Historie
• Friluftsliv
• Kommersielle

Mange organisasjoner er tilknyttet vassdraget gjennom arbeid, forvaltning eller aktiviteter. © Harald Gjerde (2007).