EGNE ARTIKLER

Det er mange aktører i vassdaget innen forvaltning, forskning og dokumentasjon innen temaer som bl.a. regulering, geografi, fisk, fugler, planer og historie. Disse er publisert i fagtidsskrifter, medlemstidskrifter og egne rapporter. Ofte detaljert og i et fagspråk som ikke alltid er lett å forstå. Mye av denne litteraturen er også vanskelig tilgjengelig.

I øyeren.net vil vi ha artikler som oppsummerer det som tidligere er skrevet i en kortere og lett forståelig versjon.

 

Det finnes mye publisert litteratur om Øyerens natur, forvaltning og historie. © Harald Gjerde (2020)