BRUK AV SIDENE

Hjemmesidens lay-out er laget enkel for å gjøre det oversiktlig og slik at du til enhver tid vet hvor du er. Oppføringer, index-sider og artikler kan være oppført flere steder, noe som er gjort for forenkle navigeringen. Lay-out og størrelse er tilpasset nettbrett og PC-skjerm. Disse sidene er private som driftes på frivillig basis.

• Standarder
• Struktur og navigering
• Artikler
• Bilder

 

BILDENE: Disse private hjemmesidene er laget av Harald Gjerde som står for tekst, lay-out og artikler. © Harald Gjerde (2004)