BILDER

De fleste bilder er tatt av redaktøren. Publisering av disse bildene (internett & trykt materiale) er ikke tillatt uten skriftelig tillatelse fra fotograf. Bildene kan brukes gratis til ikke-kommersielle formål, men det må innhentes tillatelse først. Misbruk anmeldes og belastes dobbel takst.. Gjengivelse forutsetter visse betingelser.

Her finner du biler av/om:
• Historie
• Landskap
• Planter & dyr
• Friluftsliv
• Forvaltning
• Aktiviteter

De fleste bildene er tatt av redaktøren.© Harald Gjerde (årstall bildet er tatt).