Velkommen til Øyeren-vassdraget

Øyeren ligger rett øst for Oslo. Vassdraget er definert til der du kan ferdes med båt uten hindringer. Den strekker seg fra Bingsfoss (Sørumsand), Leirsund og Lillestrøm i nord, til Solbergfoss (Askim) i sør. Omfatter deler av elvene Glomma, Rømua, Leira og Nitelva.

Vassdraget har rik og mangfoldig natur som danner grunnlag for aktiviteter som bl.a. naturstudier, jakt, fiske, kanopadling og båtsport.

Hensikten med disse sidene er å samle alt på et sted for Øyerens brukere (båtfolk, fiskere, turgåere, badere, fugletittere m.m.). Mye er egenprodusert, men en stor andel av innholdet omfatter rapporter, kart og brosjyrer produsert av andre.


Disse sidene er en oppgradering og videreføring
av oyeren.org som nå er lagt ned (30/7-2020).

Harald Gjerde (56) står for tekst, bilder og lay-out.