Friluftsliv

Rikt fugleliv og fiskefauna med sitt varierte landskap med 5 elver, råker, 2 innsjøer, viker, evjer, svaberg og delta danner grunnlaget for et yndet rekreasjonsområde til friluftsliv.

Den største interessegruppen er båtfolket med hele 19 båtforeninger med 1000 båtplasser, inkludert kajakklubb ved Nitelva i Lillestrøm. I tillegg utgjør fiskere og jegere en stor gruppe. Det er også mange fine turområder med mulighet til naturopplevelse. I tillegg er det et utall av naturlige overnattingsmuligheter. Badeplassene er mangfoldige, men temperatur og vannkvalitet varierer meget. Flere av friluftsområdene på Bingsfoss-stranda, Fetsund Lenser, Gansvika og Sandstangen har diverse utsalg og underholdning.

BILDENE: © Harald Gjerde.