Pågående høringer

Her finner du pågående høringer tilknyttet Øyeren-vassdraget. Saken er relatert til arealplenlegging, vannbruk, regulering, naturreservater, naturvern, friluftsområder og aktiviteter (jakt, fiske, ferdsel). Beslutningsmyndigheter kan være Staten, Fylkeskommunene, kommuner eller lokale grunneiere. Når høringene er avsluttet blir dokumentene plassert under publikasjoner. I tillegg blir det skrevet en artikkel med en oppsummering, historikk og vedtak.

Bingen friluftsområde
Området dekker begge sider av Glomma fra Fets grense i syd til Bingsfoss i øst. Ikke oppdatert hjemmeside om høringen. Ukjent hvor høringen er i prosessen.

Manøvreringsreglement for Øyeren
Høringen er avsluttet og vedtatt. GLB har kommet med sin uttalelse og NVE har kommet med sin anbefaling.

BILDENE: Tilknyttet offentlige dokumenter og er dermed ikke rettighetsbeskyttet.